Contact

Ookayama 2-12-1-NE-1,
Meguro-ku, Tokyo
152-8550, Japan
Room 701 (Prof.),
Room 702
(Associate Prof.),
Room 703 (Assistant Prof., Students)
(access)

TEL: +81-3-5734-
2240 (Room 701)
2239 (Room 702)
2759 (Room 703)
e-mail: ishitani@chem.,
maedak@chem.
(+titech.ac.jp)

Group membersAll members in 2020

Staff
Name Osamu ISHITANI
Position Professor
Career Read more
NameMAEDA Kazuhiko
PositionAssociate Professor
JST/PRESTO Researcher
CareerRead more
NameTAMAKI Yusuke
Position Assistant Professor
Career Read more
NameDavid Fabry
Position Project Assistant Professor
Career Read more
NameFazalurahman Kuttassery
Position PD
Career Read more
Name唐 亜(Tang Ya)
Position PD
Career Read more
        
NameNAKATA Hiroko
Position Technical assistant
NameSAITO Masami, CHIBA Keiko
Position Secretary

▲Page to Top

D3
SAITO Daiki
D2
OKAZAKI Megumi MIYOSHI Akinobu NAKAMURA Masashi
M2
SHIBATA Kengo HIRAYAMA Naoki MOGI Hiroto FUJINO Yuta
IRIKURA Mari MIZUOTI Ryusuke MITUMOTO Daiki
M1
EBATO Yosuke KAMOGAWA Kei SHIZUNO Mitsuhiko WATANABE Hiroharu
ISHIMORI Shunya HOSOKAWA Naoki HOJO Kouya
B4
AIHARA Kenta KOIZUMI Seiji SHIMIZU Akimitsu MIYAJI Masahiko

▲Page to Top