Professor
Takayuki KOMATSU
Assistant Professor
Kenichi OZAWA
Tomoaki TAKAYAMA
(Dr. Furukawa moved to Institute for Catalysis, Hokkaido University(Shimizu Lab.) as an associate professor.)
D3
        
Masayoshi MIYAZAKI
M2
Satoshi ARIYAMA
Rina ENDO
Humihito KAWAMOTO
M1
Kouhei KURACHI
Takahiro FUJIEDA
B4
Yoshiki FUJIWARA
Daiki HOSOKAWA