Professor
Takayuki KOMATSU
Assistant Professor
Kenichi OZAWA
Tomoaki TAKAYAMA
(Dr. Furukawa moved to Institute for Catalysis, Hokkaido University(Shimizu Lab.) as an associate professor.)
D2
        
Masayoshi MIYAZAKI
M2
Kei ARIYAMA
Rio KARIYA
Mitsuki SAKAI
M1
Satoshi ARIYAMA
Rina ENDO
Humihito KAWAMOTO
B4
Kouhei KURACHI
Tomoatsu MORIYA