Professor
Takayuki KOMATSU
Assistant Professor
Kenichi OZAWA
Tomoaki TAKAYAMA
(Dr. Furukawa moved to Institute for Catalysis, Hokkaido University(Shimizu Lab.) as an associate professor.)
M2
Kouhei KURACHI
Takahiro FUJIEDA
M2
Yoshiki FUJIWARA
Daiki HOSOKAWA
B4
Kenta NAKANISHI